PODSUMOWANIE INFORMACJI O UBEZPIECZENIU

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii

PODSUMOWANIE INFORMACJI O UBEZPIECZENIU

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii

Co to jest Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii?

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii zapewnia ochronę w przypadkach, kiedy Gospodarz* ponosi odpowiedzialność lub koszty w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem mienia osób podczas ich pobytu za pośrednictwem platformy Airbnb, a także w przypadkach, kiedy Gospodarz ponosi straty związane z uszkodzeniem jego mienia przez Gości* podczas ich pobytu. W przypadkach gdy mienie Gospodarza zostanie uszkodzone podczas pobytu Gości, ubezpieczenie będzie miało zastosowanie, jeśli Gospodarz i Gość nie rozwiążą sporu między sobą i Gospodarz poprosi o pomoc Airbnb.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii jest realizowany przez firmę Sompo Japan Insurance Inc.

Udział w tym programie jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w poniższych materiałach.

Co to jest Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii?

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii zapewnia ochronę w przypadkach, kiedy Gospodarz* ponosi odpowiedzialność lub koszty w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem mienia osób podczas ich pobytu za pośrednictwem platformy Airbnb, a także w przypadkach, kiedy Gospodarz ponosi straty związane z uszkodzeniem jego mienia przez Gości* podczas ich pobytu. W przypadkach gdy mienie Gospodarza zostanie uszkodzone podczas pobytu Gości, ubezpieczenie będzie miało zastosowanie, jeśli Gospodarz i Gość nie rozwiążą sporu między sobą i Gospodarz poprosi o pomoc Airbnb.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii jest realizowany przez firmę Sompo Japan Insurance Inc.

Udział w tym programie jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w poniższych materiałach.

Co to jest Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii?

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii zapewnia ochronę w przypadkach, kiedy Gospodarz* ponosi odpowiedzialność lub koszty w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem mienia osób podczas ich pobytu za pośrednictwem platformy Airbnb, a także w przypadkach, kiedy Gospodarz ponosi straty związane z uszkodzeniem jego mienia przez Gości* podczas ich pobytu. W przypadkach gdy mienie Gospodarza zostanie uszkodzone podczas pobytu Gości, ubezpieczenie będzie miało zastosowanie, jeśli Gospodarz i Gość nie rozwiążą sporu między sobą i Gospodarz poprosi o pomoc Airbnb.

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii jest realizowany przez firmę Sompo Japan Insurance Inc.

Udział w tym programie jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w poniższych materiałach.

Okres ubezpieczenia

Bieżący okres ubezpieczenia trwa od 31 lipca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Okres ubezpieczenia

Bieżący okres ubezpieczenia trwa od 31 lipca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Okres ubezpieczenia

Bieżący okres ubezpieczenia trwa od 31 lipca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Zakres i warunki


Zakres ochrony i warunki udziału w Programie Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii

Zakres i warunkiZakres ochrony i warunki udziału w Programie Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii

Zakres i warunkiZakres ochrony i warunki udziału w Programie Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii
Odszkodowanie za szkody w mieniu należącym do Gospodarza
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, warunkami i wyjątkami odszkodowanie z Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii zostanie wypłacone za szkody w Oferowanym miejscu* i mieniu osobistym, które należy do Gospodarza*, powstałe w związku z pobytem Gościa*. W ramach dodatkowego ubezpieczenia opisanego poniżej ochrona może zostać rozszerzona o odszkodowanie za szkody w Oferowanym miejscu najmowanym lub zarządzanym przez Gospodarza.

Odszkodowanie w ramach odpowiedzialności cywilnej Gospodarza za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową
Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii obejmuje również odpowiedzialność Gospodarzy za szkody poniesione przez Gościa lub inne osoby podczas pobytu Gościa w Oferowanym miejscu zarezerwowanym na platformie Airbnb i związane z Działalnością polegającą na wynajmowaniu domu*.

Odszkodowanie za koszty poniesione przez Gospodarza w związku z obowiązkową płatnością na rzecz innych osób w celu rozwiązania problemów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową
W przypadku gdy Gospodarz ponosi koszty w związku z obowiązkową płatnością na rzecz Gości lub innych osób w celu rozwiązania problemów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową, istnieje możliwość pokrycia tych wydatków w ramach Programu Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii. Szkoda musi mieć bezpośredni związek z Działalnością polegającą na wynajmowaniu domu i wystąpić podczas pobytu Gościa w Oferowanym miejscu zarezerwowanym na platformie Airbnb. Każdy zakres ochrony opisany powyżej podlega obowiązującym warunkom i wyłączeniom określonym w Programie Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii.

1. Miejsce na pobyt objęte ubezpieczeniem

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii obejmuje Oferowane miejsce, którego Gospodarz jest właścicielem, które najmuje lub którym zarządza w ramach Działalności polegającej na wynajmowaniu domu.

(*) Oferowane miejsce to nieruchomość zatwierdzona na podstawie japońskiej ustawy o działalności biznesowej hoteli, która ma certyfikat wydany zgodnie z japońską ustawą o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym, zgłoszona zgodnie z japońską ustawą o prywatnej działalności kwaterunkowej, lub inny obiekt, w którym jest prowadzona działalność o podobnym charakterze. Muszą też zostać spełnione następujące warunki:
 • nieruchomość jest własnością Gospodarza lub jest przez niego wynajmowana albo powierzono mu ją do zarządzania;
 • oferta wynajmu nieruchomości jest opublikowana na stronie Airbnb;
 • nieruchomość jest zarezerwowana i użytkowana przez osobę, która zaakceptowała warunki korzystania z Airbnb i która korzysta ze strony internetowej Airbnb. Miejscem na pobyt objętym ubezpieczeniem może być też dom mobilny, autobus, kamper, domek na drzewie lub inny stacjonarny obiekt używany do celów mieszkalnych. Do tej grupy zaliczają się również łodzie i jednostki pływające przeznaczone do zamieszkania.


2. Gospodarz

(*) Gospodarz to osoba prowadząca Działalność polegającą na wynajmowaniu domu, która udostępnia Oferowane miejsce i posiada licencję lub inne zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Gość

(*) Gość to osoba korzystająca z usług wynajmu nieruchomości w ramach Działalności polegającej na wynajmowaniu domu, w tym każda osoba zaproszona przez użytkownika rezerwującego ofertę oraz inne osoby, które również korzystają z danej usługi wynajmu nieruchomości.

(*) Działalność polegająca na wynajmowaniu domu oznacza działalność hotelową określoną w japońskiej ustawie o działalności biznesowej hoteli (ustawa nr 138 z 1948 roku), działalność określoną w japońskiej ustawie o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym (ustawa nr 107 z 2013 roku), działalność związaną z wynajmem określoną w japońskiej ustawie o prywatnej działalności kwaterunkowej (ustawa nr 65 z 2017 roku) lub inną działalność związaną z zakwaterowaniem, a także wszelkie czynności wykonywane w Oferowanym miejscu i poza nim wynikające z prowadzenia wyżej wymienionych typów działalności.
Odszkodowanie za szkody w mieniu należącym do Gospodarza
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, warunkami i wyjątkami odszkodowanie z Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii zostanie wypłacone za szkody w Oferowanym miejscu* i mieniu osobistym, które należy do Gospodarza*, powstałe w związku z pobytem Gościa*. W ramach dodatkowego ubezpieczenia opisanego poniżej ochrona może zostać rozszerzona o odszkodowanie za szkody w Oferowanym miejscu najmowanym lub zarządzanym przez Gospodarza.

Odszkodowanie w ramach odpowiedzialności cywilnej Gospodarza za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową
Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii obejmuje również odpowiedzialność Gospodarzy za szkody poniesione przez Gościa lub inne osoby podczas pobytu Gościa w Oferowanym miejscu zarezerwowanym na platformie Airbnb i związane z Działalnością polegającą na wynajmowaniu domu*.

Odszkodowanie za koszty poniesione przez Gospodarza w związku z obowiązkową płatnością na rzecz innych osób w celu rozwiązania problemów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową
W przypadku gdy Gospodarz ponosi koszty w związku z obowiązkową płatnością na rzecz Gości lub innych osób w celu rozwiązania problemów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową, istnieje możliwość pokrycia tych wydatków w ramach Programu Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii. Szkoda musi mieć bezpośredni związek z Działalnością polegającą na wynajmowaniu domu i wystąpić podczas pobytu Gościa w Oferowanym miejscu zarezerwowanym na platformie Airbnb. Każdy zakres ochrony opisany powyżej podlega obowiązującym warunkom i wyłączeniom określonym w Programie Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii.

1. Miejsce na pobyt objęte ubezpieczeniem

Program Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii obejmuje Oferowane miejsce, którego Gospodarz jest właścicielem, które najmuje lub którym zarządza w ramach Działalności polegającej na wynajmowaniu domu.

(*) Oferowane miejsce to nieruchomość zatwierdzona na podstawie japońskiej ustawy o działalności biznesowej hoteli, która ma certyfikat wydany zgodnie z japońską ustawą o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym, która została zgłoszona zgodnie z japońską ustawą o prywatnej działalności kwaterunkowej, lub inny obiekt, w którym jest prowadzona działalność o podobnym charakterze. Muszą też zostać spełnione następujące warunki:

 • nieruchomość jest własnością Gospodarza lub jest przez niego wynajmowana albo powierzono mu ją do zarządzania;
 • oferta wynajmu nieruchomości jest opublikowana na stronie Airbnb;
 • nieruchomość jest zarezerwowana i użytkowana przez osobę, która zaakceptowała warunki korzystania z Airbnb i która korzysta ze strony internetowej Airbnb. Miejscem na pobyt objętym ubezpieczeniem może być też dom mobilny, autobus, kamper, domek na drzewie lub inny stacjonarny obiekt używany do celów mieszkalnych. Do tej grupy zaliczają się również łodzie i jednostki pływające przeznaczone do zamieszkania.

 • 2. Gospodarz

  (*) Gospodarz to osoba prowadząca Działalność polegającą na wynajmowaniu domu, która udostępnia Oferowane miejsce i posiada licencję lub inne zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Gość

  (*) Gość to osoba korzystająca z usług wynajmu nieruchomości w ramach Działalności polegającej na wynajmowaniu domu, w tym każda osoba zaproszona przez użytkownika rezerwującego ofertę oraz inne osoby, które również korzystają z danej usługi wynajmu nieruchomości.

  (*) Działalność polegająca na wynajmowaniu domu oznacza działalność hotelową określoną w japońskiej ustawie o działalności biznesowej hoteli (ustawa nr 138 z 1948 roku), działalność określoną w japońskiej ustawie o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym (ustawa nr 107 z 2013 roku), działalność związaną z wynajmem określoną w japońskiej ustawie o prywatnej działalności kwaterunkowej (ustawa nr 65 z 2017 roku) lub inną działalność związaną z zakwaterowaniem, a także wszelkie czynności wykonywane w Oferowanym miejscu i poza nim wynikające z prowadzenia wyżej wymienionych typów działalności.

  Ochrona ubezpieczeniowa

  Górny limit odszkodowania w trakcie trwania ubezpieczenia wynosi 1 milion JPY na zdarzenie objęte ochroną (obowiązują wyjątki).

  Ochrona ubezpieczeniowa

  Górny limit odszkodowania w trakcie trwania ubezpieczenia wynosi 1 milion JPY na zdarzenie objęte ochroną (obowiązują wyjątki).

  Ochrona ubezpieczeniowa

  Górny limit odszkodowania w trakcie trwania ubezpieczenia wynosi 1 milion JPY na zdarzenie objęte ochroną (obowiązują wyjątki).

  Wyłączenia dotyczące zakresu ubezpieczenia  Co nie jest objęte Programem Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii (klauzule dotyczące odszkodowania w przypadku uszkodzenia mienia należącego do Gospodarza)

  Wyłączenia dotyczące zakresu ubezpieczenia  Co nie jest objęte Programem Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii (klauzule dotyczące odszkodowania w przypadku uszkodzenia mienia należącego do Gospodarza)

  Wyłączenia dotyczące zakresu ubezpieczenia  Co nie jest objęte Programem Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii (klauzule dotyczące odszkodowania w przypadku uszkodzenia mienia należącego do Gospodarza)
  Elementy niebędące częścią Oferowanego miejsca:

  • Pieniądze, metale szlachetne w postaci kruszcu i papiery wartościowe.
  • Tereny gruntowe, woda lub inne substancje znajdujące się w gruncie lub na nim. To wyłączenie nie dotyczy adaptacji terenu w postaci zmian w architekturze krajobrazu, dróg i chodników (poza uzupełnieniami w gruncie i gruntem pod nieruchomością) ani sztucznych zbiorników wodnych, rurociągów i innych instalacji.
  • Zwierzęta, w tym m.in. zwierzęta hodowlane i domowe.
  • Drzewa i rośliny uprawne.
  • Jednostki pływające, samoloty, statki kosmiczne i satelity. To wyłączenie nie dotyczy jednostek pływających, które nie są eksploatowane i są wykorzystywane jako Oferowane miejsce.
  • Pojazdy. To wyłączenie nie dotyczy pojazdów, które nie są eksploatowane i są wykorzystywane jako Oferowane miejsce.
  • Kopalnie i szyby kopalniane oraz wszelkie mienie, które się w nich znajduje.
  • Zapory, groble i wały przeciwpowodziowe.
  • Mienie w trakcie transportu.
  • Linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone o co najmniej 305 metrów od Oferowanego miejsca.


  • Główne przypadki, w których nie są wypłacane pieniądze z ubezpieczenia:
  • Wojna, użycie siły przez obcy kraj, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, bunt zbrojny lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki.
  • Zniszczenia spowodowane przez promieniowanie lub wybuch albo inne szkody wywołane reakcją jądrową lub skażeniem paliwami bądź materiałami jądrowymi, pierwiastkami promieniotwórczymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, z wyłączeniem reakcji jądrowych i izotopów promieniotwórczych używanych do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych.
  • Akty terroryzmu.
  • Celowo wrogie użycie trujących materiałów biologicznych lub chemicznych albo groźba ich użycia.
  • Szkody powstałe w Oferowanym miejscu przed pobytem Gościa lub po jego pobycie zarezerwowanym na platformie Airbnb.
  • Szkody spowodowane umyślnym postępowaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Gospodarza.
  • Inne podobne przypadki.
  Elementy niebędące częścią Oferowanego miejsca:

 • Pieniądze, metale szlachetne w postaci sztabek i papiery wartościowe.
 • Tereny gruntowe, woda lub inne substancje znajdujące się w gruncie lub na nim. To wyłączenie nie dotyczy adaptacji terenu w postaci zmian w architekturze krajobrazu, dróg i chodników (poza uzupełnieniami w gruncie i gruntem pod nieruchomością) ani sztucznych zbiorników wodnych, rurociągów i innych instalacji.
 • Zwierzęta, w tym m.in. zwierzęta hodowlane i domowe.
 • Drzewa i rośliny uprawne.
 • Jednostki pływające, samoloty, statki kosmiczne i satelity. To wyłączenie nie dotyczy jednostek pływających, które nie są eksploatowane i są wykorzystywane jako Oferowane miejsce.
 • Pojazdy. To wyłączenie nie dotyczy pojazdów, które nie są eksploatowane i są wykorzystywane jako Oferowane miejsce.
 • Kopalnie i szyby kopalniane oraz wszelkie mienie, które się w nich znajduje.
 • Zapory, groble i wały przeciwpowodziowe.
 • Mienie w trakcie transportu.
 • Linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone o co najmniej 305 metrów od Oferowanego miejsca.

 • Główne przypadki, w których nie jest wypłacane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia:

 • Wojna, użycie siły przez obcy kraj, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, bunt zbrojny lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki.
 • Zniszczenia spowodowane przez promieniowanie lub wybuch albo inne szkody wywołane reakcją jądrową lub skażeniem paliwami bądź materiałami jądrowymi, pierwiastkami promieniotwórczymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, z wyłączeniem reakcji jądrowych i izotopów promieniotwórczych używanych do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych.
 • Akty terroryzmu.
 • Celowo wrogie użycie trujących materiałów biologicznych lub chemicznych albo groźba ich użycia.
 • Szkody powstałe w Oferowanym miejscu przed pobytem Gościa lub po jego pobycie zarezerwowanym na platformie Airbnb.
 • Szkody spowodowane umyślnym postępowaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Gospodarza.
 • Inne podobne przypadki.
 • Najczęstsze przypadki, w których odszkodowanie nie jest wypłacane (klauzule dotyczące odszkodowania za odpowiedzialność i wydatki poniesione przez Gospodarza)


  • Wojna, użycie siły przez obcy kraj, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, bunt zbrojny lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki.
  • Zniszczenia spowodowane przez promieniowanie lub wybuch albo inne szkody wywołane reakcją jądrową lub skażeniem paliwami bądź materiałami jądrowymi, pierwiastkami promieniotwórczymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, z wyłączeniem reakcji jądrowych i izotopów promieniotwórczych używanych do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych.
  • Szkody spowodowane umyślnym postępowaniem Gospodarza.
  • Wydatki lub odpowiedzialność wobec krewnych mieszkających z Gospodarzem, z wyjątkiem przypadków kiedy Gospodarz ponosi obowiązkowe koszty lub odpowiedzialność względem tych krewnych za szkody w Oferowanym miejscu, które najmuje lub którym zarządza.
  • Wydatki lub odpowiedzialność Gospodarza wobec pracowników w przypadku zdarzenia podczas pracy dla Gospodarza, które stało się przyczyną fizycznej niepełnosprawności pracownika.
  • W przypadku gdy obowiązuje specjalna umowa dotycząca odszkodowania zawarta między Gospodarzem a inną osobą, odpowiedzialność jest określana zgodnie z tą umową.
  • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki spowodowane przez ścieki lub szkodliwe emisje.
  • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z pracy świadczonej przez prawników, prawników zarejestrowanych za granicą, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, architektów, projektantów, nadzorców budowlanych, rzeczoznawców sądowych, radców prawnych w sprawach administracyjnych, weterynarzy lub inne osoby wykonujące podobne zawody.
  • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z posiadania i używania samolotów, samochodów, statków lub innych pojazdów oraz zarządzania nimi poza Oferowanym miejscem, wyłączając wszelkie szkody spowodowane używaniem samochodu, statku lub innego pojazdu oraz zarządzaniem nim, o ile taki pojazd jest nieruchomością będącą Oferowanym miejscem.
  • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z prac budowlanych prowadzonych w Oferowanym miejscu najmowanym lub zarządzanym przez Gospodarza, takich jak remonty, rozbudowy i rozbiórki, wyłączając sytuacje, w których Gospodarz przeprowadza takie prace własnoręcznie.
  • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające ze zniszczenia Oferowanego miejsca najmowanego lub zarządzanego przez Gospodarza spowodowane przez trzęsienie ziemi, erupcję wulkanu, powódź, tsunami lub inne zjawiska naturalne tego rodzaju, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez pożar.
  • Inne podobne przypadki.

 • Wojna, użycie siły przez obcy kraj, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, bunt zbrojny lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki.
 • Zniszczenia spowodowane przez promieniowanie lub wybuch albo inne szkody wywołane reakcją jądrową lub skażeniem paliwami bądź materiałami jądrowymi, pierwiastkami promieniotwórczymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, z wyłączeniem reakcji jądrowych i izotopów promieniotwórczych używanych do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych.
 • Szkody spowodowane umyślnym postępowaniem Gospodarza.
 • Wydatki lub odpowiedzialność wobec krewnych mieszkających z Gospodarzem, z wyjątkiem przypadków kiedy Gospodarz ponosi obowiązkowe koszty lub odpowiedzialność względem tych krewnych za szkody w Oferowanym miejscu, które najmuje lub którym zarządza.
 • Wydatki lub odpowiedzialność Gospodarza wobec pracowników w przypadku zdarzenia podczas pracy dla Gospodarza, które stało się przyczyną fizycznej niepełnosprawności pracownika.
 • W przypadku gdy obowiązuje specjalna umowa dotycząca odszkodowania zawarta między Gospodarzem a inną osobą, odpowiedzialność jest określana zgodnie z tą umową.
 • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki spowodowane przez ścieki lub szkodliwe emisje.
 • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z pracy świadczonej przez prawników, prawników zarejestrowanych za granicą, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, architektów, projektantów, nadzorców budowlanych, rzeczoznawców sądowych, radców prawnych w sprawach administracyjnych, weterynarzy lub inne osoby wykonujące podobne zawody.
 • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z posiadania i używania samolotów, samochodów, statków lub innych pojazdów oraz zarządzania nimi poza Oferowanym miejscem, wyłączając wszelkie szkody spowodowane używaniem samochodu, statku lub innego pojazdu oraz zarządzaniem nim, o ile taki pojazd jest nieruchomością będącą Oferowanym miejscem.
 • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające z prac budowlanych prowadzonych w Oferowanym miejscu najmowanym lub zarządzanym przez Gospodarza, takich jak remonty, rozbudowy i rozbiórki, wyłączając sytuacje, w których Gospodarz przeprowadza takie prace własnoręcznie.
 • Wydatki lub odpowiedzialność za wypadki wynikające ze zniszczenia Oferowanego miejsca najmowanego lub zarządzanego przez Gospodarza spowodowane przez trzęsienie ziemi, erupcję wulkanu, powódź, tsunami lub inne zjawiska naturalne tego rodzaju, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez pożar.
 • Inne podobne przypadki.
 • Roszczenia ubezpieczeniowe

  Roszczenia ubezpieczeniowe

  Powiadomienie o zdarzeniu


  Jeśli Gospodarz dowie się o uszczerbku na zdrowiu Gościa lub osoby trzeciej albo o uszkodzeniu mienia Gościa lub osoby trzeciej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Airbnb, ponieważ te sytuacje mogą być objęte ubezpieczeniem. Jeśli Gospodarz dowie się o uszkodzeniu mienia, którego jest właścicielem, również powinien powiadomić o tym Airbnb, o ile Gospodarz i jego Gość nie mogą rozstrzygnąć sprawy polubownie. Z Airbnb Gospodarz powinien skontaktować się w ciągu 72 godzin od chwili zwrócenia się w danej sprawie do Gościa, ponieważ ta sytuacja może być objęta ubezpieczeniem.

  Prośba o dostarczenie polisy ubezpieczeniowej


  To podsumowanie Programu Ubezpieczenia Gospodarzy w Japonii nie zawiera wszystkich zasad, warunków, ograniczeń i wyłączeń polisy ubezpieczeniowej. Aby je uzyskać, skontaktuj się z firmą Aon Japan Ltd. W treści prośby podaj dane swojego konta Airbnb.

  Firma ubezpieczeniowa


  Sompo Japan Insurance Inc.