Airbnb istnieje tylko dzięki swej społeczności, globalnej i różnorodnej

Zbudowanie globalnej platformy dla wszystkich gospodarzy i gości jest naszym priorytetem i zawsze będziemy starali się ją ulepszać.
Zrozumienie uprzedzeń i poczucia przynależności

Jednym ze sposobów, w jaki walczymy z dyskryminacją jest wskazywanie nieświadomych uprzedzeń. Aby pomóc członkom naszej społeczności lepiej zrozumieć kwestię dyskryminacji oraz powodujące ją uprzedzenia, stworzyliśmy te narzędzia badające uprzedzenia i inne czynniki, które wpływają na podejmowane decyzje, nawet te podświadome.

Działamy razem

Obywatel Airbnb wpiera rozwój dzięki wspólnej pracy z naszą globalną społecznością. To własnie tu udostępniamy narzędzia do nauki i wspierania, pomysły od czołowych myślicieli, wiadomości dotyczące wynajmu domów i sposoby do podjęcia działań.

Pomoc gościom w stworzeniu przynależności

Obopólne zrozumienie jest niezwykle ważne w procesie tworzenia atrakcji na Airbnb tak, aby stawały się jeszcze bardziej wyjątkowe i gościnne. Nasze rozszerzone Centrum Pomocy oferuje odpowiedzi na wiele z życia wziętych pytań dotyczących naszej polityki antydyskryminacyjnej.

Chcemy poznać Twoje zdanie

Inspiruje nas tętniące życiem Centrum Społeczności, za pośrednictwem którego gospodarze dzielą się z sobą opowieściami i pomysłami, które zachwycają nas i motywują do budowania lepszej platformy. Podziel się przeżyciami i wywołaj dyskusję.